Serviceware for home care

Serviceware voor de thuiszorg en ouderenzorg

Bespaar 40% op plan-uren

Ondersteun zelfsturende teams bij het plannen van zorg

Vertaal Omaha assessment naar concrete zorgleverschema’s

Unieke app met zeer veel functionaliteit

Automatische berekening reiskilometers

Serviceware

Uitdagingen in de thuiszorg en bij de ouderenzorg

Sinds 2015 indiceert de wijkverpleegkundige weer zelf in de thuiszorg. Een onderbouwde diagnose is hiervoor noodzakelijk waarvoor veelal een classificatiesysteem zoals Omaha of Nanda wordt ingezet. In de praktijk ervaren veel organisaties problemen bij het vertalen van het assesment naar een concrete zorgplanning. Daarnaast moet ieder zorgmoment nauwkeurig geregistreerd worden en vraagt de cliënt flexibiliteit van de medewerkers en organisatie in het plannen van de zorg.

 

Serviceware in de thuiszorg

Serviceware richt zich allereerst op het gestructureerd vastleggen van de zorgvraag op basis van de indicatie of het assessment. Per cliënt wordt een zorgleverschema opgesteld met alle afspraken over het leveren van de zorg (bijv. ‘iedere maandag van 08.00 tot 08.30 hulp bij het uitzetten van de medicijnen’ of ‘dagelijks hulp bij het opstaan, wassen en aankleden tussen 07.30 en 08.15 uur’). Daarbij kunnen ook voorkeursmedewerkers worden aangegeven. Alle zorgleverschema’s tesamen vormen de werkvoorraad die als basis dient voor de planning. Het plannen met Serviceware kan handmatig of met behulp van de MRO planautomaat plaatsvinden. Een planautomaat in de thuiszorg? Jazeker, ook kleinschalige en zelfsturende teams hebben veel baat bij ondersteuning bij het plannen door slimme ICT.

Iedere thuiszorgmedewerker heeft de beschikking over de Serviceware app. De actuele planning is direct zichtbaar in de app op basis waarvan de medewerker de zorg kan registreren en achtergrondinfo over het zorgmoment kan raadplegen. Ook kan er direct gekoppeld worden met het zorgdossier. Daarnaast biedt de app vele functionaliteiten die het werkzame leven van de thuiszorgmedewerker veraangenamen, bijv. het overdragen van afspraken onder collega’s en het berekenen van de afgelegde kilometers en reiskosten. Kortom onmisbaar voor iedere ambulante zorgverlener.

Serviceware thuiszorg

Serviceware in de praktijk

Omring levert intramurale zorg en thuiszorg in de regio West-Friesland en de Kop van Noord-Holland en is een van de eerste gebruikers van Serviceware. Ruim 800 medewerkers werken met Serviceware waarbij de zorg voor ruim 4.000 cliënten wordt gepland. De app van Serviceware neemt daarbij een centrale plaats in. Sinds 2015 heeft Omring regioplanners aangesteld die de zelfsturende teams ondersteunen bij de zorgplanning. De regioplanners werken daarbij met de MRO planautomaat van Serviceware. Op basis van de zorgleverschema’s en de roosters van de medewerkers plant de MRO planautomaat optimale routes. De gerede planning wordt vervolgens overgedragen aan de teams die zo nodig laatste wijzigingen aanbrengen. Resultaat? Het aantal plan-uren is met 40% afgenomen en het aantal overtredingen in de planning gehalveerd.

Serviceware in de praktijk

De voordelen voor de thuiszorg, huishoudelijke verzorging en ouderenzorg?

Bepaal nauwkeurig het zorgleverschema op basis van de assessment uitkomsten.

Plan optimale routes, bespaar 40% op plan-uren

Planning direct beschikbaar op de Serviceware app

Plan vanuit de app nieuwe afspraken

Verhoog significant het serviceniveau aan cliënten door stabielere zorg

Creëer rust binnen de teams

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Serviceware? Neem dan contact op met helpLine voor een informatief gesprek.

Afspraak maken >

Workshop plannen en registreren in de thuiszorg

Aan bod komen onder andere plannen binnen de teams, centrale planning, samenhang vastleggen zorgvraag, roosterbeleid en routeplanning, registratiemethoden en verantwoording.

Over helpLine

helpLine B.V. is al 15 jaar gespecialiseerd in servicemanagement, smart planning, mobiel werken en het minimaliseren van administratieve lasten door slimme ICT. Centraal staat daarbij Serviceware, het planning- en serviceplatform dat voor gebruikers en klanten via web en/of app beschikbaar is. Belangrijkste marktsegment voor helpLine in Nederland is de zorg. Ruim 7 miljoen afspraken worden jaarlijks gepland met Serviceware. Daarnaast worden de oplossingen van helpLine internationaal toegepast in de field service. helpLine is onderdeel van de PMCS.helpLine Software Group met in totaal meer dan 250 medewerkers.

Belangrijke woorden: 40% op plan-uren, basis van de, bespaar 40% op, bespaar 40% op plan-uren, bij het, bij het plannen, de mro planautomaat, de serviceware app, de thuiszorg, de thuiszorg en, de zorg, door slimme ict, het plannen van, hulp bij het, op basis van, op basis van de, van de, van de medewerkers, van de zorg en voor de thuiszorg